Rivas als werkgever Ervaringen We zijn trots op de samenwerking in de hele keten

"We zijn trots op de samenwerking in de hele keten"

Femke
Zorg voor de kwetsbare oudere vergaart bij Rivas én in Nederland steeds meer prominentie. Dat is niet zo vreemd. Onze bevolking vergrijst, en de zorgvraag van ouderen is specifiek en vereist specialistische kennis om de juiste zorg te verlenen. Daarom zijn er meer specialisten ouderengeneeskunde nodig, artsen die zijn opgeleid om de zorg te bieden aan die kwetsbare oudere. Femke Rook is één van onze specialisten ouderengeneeskunde. Zij vertelt over wat werken als specialist ouderengeneeskunde bij Rivas uniek maakt en welke kansen er zijn.

Aanwezig in de hele zorgketen
‘Als Specialist Ouderengeneeskunde heb je bij Rivas de kans om in de hele zorgketen van betekenis te zijn, waar de cliënt zich ook bevindt. Zo is er consultatie mogelijk in het ziekenhuis, of op vraag van de huisarts thuis. Ook bieden we geriatrische revalidatie en kunnen we zorg overnemen als het thuis niet meer gaat; denk daarbij aan een opname op een verpleegafdeling voor chronische somatiek of psychogeriatrie. Als het zo ver is, dan wordt de specialist ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar.

Doordat we in de hele keten van Rivas werkzaam zijn, zijn we in staat om tijdig te signaleren, crisissituaties vaak te voorkomen, continuïteit van zorg voor ouderen te realiseren en de zorg beter en veilig te maken.’

Geriatrisch Onderzoek- en Adviescentrum
Femke vertelt met trots op het Geriatrisch Onderzoeks-en adviescentrum (GOAC): ‘Dit is een onderdeel van Rivas waar onze expertise mooi samenkomt. In het GOAC werken wij samen met een tiental geriatrieverpleegkundigen in de rol van casemanager dementie. Samen trekken wij op in hun diagnosticerende, adviserende en begeleidende rol bij dementie-vraagstukken. En als het dan thuis niet meer gaat, werken we samen toe naar een opname. Dat is heel waardevol.’

Speelruimte in takenpakket
‘Iedere SO heeft een aantal verpleeghuislocaties onder zijn of haar hoede. Maar we proberen ook heel bewust een been buiten het verpleeghuis te zetten. Zo zal iedere SO ook in de eerste lijn consultaties doen, afhankelijk van de lokale connecties met huisartsen. En heb je ambities om te werken met een specifieke doelgroep, dan zijn er veel mogelijkheden, neem bijvoorbeeld een afdeling voor beademingspatiënten of cliënten met het syndroom van Korsakov.’

Samenwerken, samenwerken, samenwerken

Het sleutelwoord van de rol als SO is volgens Femke: ‘Samenwerken. Dat gebeurt op allerlei niveaus; heel praktisch met een zorgregisseur tijdens artsenvisites of in overleg met locatieleiders. Maar we gaan ook in breder multidisciplinair overleg; met psychologen, logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers. We doen het met elkaar voor onze cliënten, en het is nodig elkaar op te zoeken om behandeldoelen scherp te houden. Als SO houd je het overzicht, en zoom je met patiënt en familie regelmatig uit om de vraag te stellen: “Waarom doen we wat we doen?” En ook om af en toe te zeggen: niet alles wat kan, hoeft.’

 ‘Denk ook aan samenwerking met de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Welke doelgroep hoort bij de geriater of internist, en wanneer is het verstandiger dat de SO betrokken is? En kunnen we de huisarts helpen zijn of haar kwetsbare ouderen beter in kaart te brengen met bijvoorbeeld het opstarten van een multidisciplinair overleg op de praktijk?’
 
Een maatschap vol warmte en ontwikkeling
‘Ons team is warm en verwelkomend. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. We zien elkaar graag even met een kop koffie in de wandelgangen en we sparren regelmatig over onze dagelijkse casuïstiek. Onze maatschap bestaat momenteel uit twaalf specialisten ouderengeneeskunde, één verpleegkundig specialist, twee physician assistants en een aantal arts-assistenten, al dan niet in opleiding. Daarbij werken we samen met praktijkverpleegkundigen en is er een fijn medisch secretariaat. We leiden ook graag op. Er zijn doorlopend twee opleidingsplaatsen tot specialist ouderengeneeskunde, en ook huisartsen in opleiding hebben bij ons hun plek’.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid